Temadag om geometri på Östervångsskolan

Den 4 oktober var det ingen vanlig matteundervisning för elever i årskurs 1-5 på Östervångsskolan, en av våra specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Matteboken fick läggas åt sidan. Istället var det praktisk matte som gällde.

Eleverna fick träna på att samarbeta och kommunicera kring matematik om geometri. Det var fyra olika aktiviteter som alla byggde på kommunikation kring geometri. Eleverna fick under aktiviteterna träna på att beskriva hur geometriska former såg ut utan att avslöja ordet/tecknet på den geometriska formen samt begrepp i både svenska och svenskt teckenspråk. Maria Wahlund, en av de ansvariga lärarna under temadagen, berättar att de i lågstadiet just nu arbetar med den matematiska förmågan kommunikation.

– Därför ordnade vi denna temadag så att eleverna skulle få träna förmågan att kommunicera matte på riktigt och vi får träna på att bedöma elevernas förmåga. Vi kollar även på deras förmågor i begrepp, resonemang, problemlösning och metoder.

En annorlunda form av undervisning

Det blev en fartfylld förmiddag där elever från olika årskurser inte bara fick utveckla förmågor att kommunicera geometri men även röra på sig och samarbeta med andra elever. Lärarna i lågstadiet tycker det är viktigt att våga utveckla nya sätt att bedriva undervisning i matematik.

– Vi tycker temadagen behövs för att visa på att matematikämnet är lustfyllt, för att få umgås med andra elever än den egna klassen och räkna tillsammans. Eleverna får möjlighet att utveckla sin kommunikation kring matematik. Här får man träna att anpassa sitt språk till andra än de man normalt kommunicerar med. Elever som är hörselskadade anpassar sig till elever som är döva och tvärtom. Och man försöker stötta varandra i språket. Det gemensamma språket under dagen var självklart teckenspråk.

En av aktiviteterna gick ut på kommunikation för att bygga lego. Två eller tre elever skulle samarbeta för att lägga legobitar enligt modell i bild. En elev skulle beskriva och förklara hur modellen såg ut till den andra eleven som skulle lägga legobitar enligt elevens beskrivning.

En annan aktivitet gick ut på att bygga en gubbe av geometriska former. En elev fick beskriva modellen till en annan elev som fick skapa precis gubben av samma geometriska former. Den tredje aktiviteten gick ut på att skapa olika geometriska former med kroppen. Eleverna fick i en fjärde aktivitet känna, gissa och beskriva geometriska former som fanns gömda i en påse. Svårighetsgraden för att beskriva geometriska former blev klurigare när man övergick från de enklare formerna (kvadrat, cirkel, rektangel, triangel) till de svårare formerna som kon, cylinder och pyramid.

Under förmiddagsrasten fick eleverna också fika som även gick ut på kommunikation kring geometri. Varje grupp fick räkna hur många hörn av kakan de ätit upp tillsammans.

Bra sätt att få en samlad bild av elevers kunskaper

Det är inte första gången lågstadiet har en sådan temadag med ett sådant upplägg. Lärarna i lågstadiet tycker att geometridagen blev väldigt positiv. Det blev ett bra sätt för dem att få en samlad bild av elevernas kunskaper som de kan följa upp på i den vanliga matteundervisningen. Maria Wahlund sammanfattar deras utvärdering av temadagen:

– Det var bra koncentration och motivation hos eleverna i alla grupper och aktiviteter. Det blev bra övningar där eleverna tvingades träna att kommunicera med varandra genom att beskriva så att kompisen kunde bygga eller skapa en bild och förklara likheter och skillnader. Vi ser redan att det behövs fler tillfällen för eleverna att få öva de geometriska begreppen och utveckla kommunikationen. Vi planerar nu fler dagar inom samma område och även andra matematikområden.

Publicerat måndag 10 oktober 2016 Granskat fredag 18 maj 2018