Gemensamt ansvar för fortbildning i specialpedagogik för lärande

Nu ansvarar Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten gemensamt för den satsning på fortbildning i specialpedagogik för lärare som pågått ett par år. Tidigare var Skolverket ensamt ansvariga och Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrog med kompetens och relaterat material. Den senaste tiden har dessutom några nya moduler i det webbaserade utbildningsmaterialet publicerats.

Uppdraget om att genomföra en fortbildning i specialpedagogik kommer från regeringen. Skolverket fick det uppdraget i december 2015. I somras tog regeringen ett nytt beslut som innebär att Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten gemensamt ska ansvara för fortbildningen. Myndigheterna ska genomföra uppdraget så att fortbildningen kan pågå till och med vårterminen 2020.

Nya moduler

Bakgrunden till att materialet nu utökas är att det finns många frågor och utmaningar för lärare kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkstörning. Modulen om inkludering och delaktighet är från och med i höst uppdelad i fyra moduler.

– En av de nya modulerna heter Uppmärksamhet, samspel och kommunikation. Vårt fokus har varit att lärarna ska förstå att de möter elever i behov av olika stöd, oavsett om de har en diagnos eller inte. Den nya modulen handlar bland annat om språklig sårbarhet, perception, kognitiv förmåga och exekutiva funktioner, säger Charlotte Furtenbach, deluppdragsledare i arbetet.

En annan ny modul publicerades i augusti. Den heter tillgängligt lärande med digitala verktyg. Den kursen erbjuder Skolverket även som en fristående kurs. Medarbetare från Specialpedagogiska skolmyndigheten har bidragit med kunskap och stöd i arbetet med att ta fram den modulen.

Om fortbildningen

Fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan. Hela fortbildningen är webbaserad och bygger på ett kollegialt lärande, som leds av en handledare. Skolor kan söka statsbidrag från Skolverket för att till exempel ta in vikarier för handledare och lärare som deltar i fortbildningen.

Läs mer om fortbildningen

Publicerat tisdag 30 oktober 2018