Full fart på årlig Dysleximässa

Dysleximässan hölls den 20-21 oktober i Gävle i år. Arrangör är som tidigare år Dyslexiförbundet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är samarbetspartner.

Ett femtiotal utställare däribland en rad läromedelsförlag och myndigheter som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) fanns på plats på Högskolan i Gävle på Dysleximässan 2017. Vid SPSMs sida stod DATE-lärmaterial. Uppskattningsvis hade mässan knappt 1000 besökare

Inger Rålenius, rådgivare på Dyslexiförbundet och koordinator för mässan känner sig nöjd på fredagseftermiddagen när vi ses.

- Fantastiskt roligt att vi fått så stor medial uppmärksamhet i år, både lokalpress, radio och tv har varit här idag. Även besökarna är väldigt positiva över att mässan kommit hit till Gävle. I Stockholm och andra större städer är det lätt att mässan hamnar i bruset bland många andra evenemang, berättar Inger.

Under fredagen besöktes mässan av främst yrkesverksamma medan lördagen lockar familjer och enskilda med intresse för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ett tiotal workshops erbjlds under fredagen, SPSM ansvarade för en kring läsplattans möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lördagens dragplåster var YouTube-stjärnan Hampus Hedström som fick sin dyslexidiagnos som 15-åring.

Tidiga insatser kan vara avgörande

Omkring 20 procent av eleverna i svensk skola har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Med dessa svårigheter följer många gånger matematiksvårigheter eftersom om man inte kan läsa en matematisk uppgift blir det tufft att räkna ut ett resultat.

Bristfällig pedagogik, koncentrationssvårigheter, svagt arbetsminne är ofta orsaken till läs- och skrivsvårigheter. Läs-, skriv- eller matematiksvårigheter kan leda till dåligt självförtroende, och till sämre förutsättningar i skolan och på arbetsmarknaden. Bra bemötande och rätt stöd tidigt kan göra stor skillnad för den enskilde. Ibland beror svårigheterna på dyslexi, vilket är många gånger är ärftligt och innebär en nedsättning i språkets ljudmässiga form, fonologin.

Mer om läs- och skrivsvårigheter på vår webbplats

Se filmen från mässan!

Publicerat onsdag 25 oktober 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018