Tre barn som leker med lego och andra saker i två lådor.

Framgångsrika lärande lekgrupper

På Lövgärdets förskolor har man varje år en barnkonferens där personalen pratar om vart och ett av barnen. Arbetslagen får möjlighet att beskriva sitt arbete och tillsammans med förskolechef och specialpedagog resonera kring behoven och förutsättningarna i de olika grupperna. När specialpedagogen Maria Nygren tittade på sammanställningarna från konferenserna såg hon ett mönster. De barn som inte lekte hade nästan alltid svårt med det sociala samspelet.

Maria berättade om sina iakttagelser för sina chefer och man beslutade sig för att försöka bryta mönstret. Av en lycklig slump sammanföll detta med att Specialpedagogiska myndigheten hade särskilt fokus på förskolan.

– SIS-medlen från SPSM har naturligtvis hjälp mycket, säger Maria. Det har gjort det lättare att avsätta tid och resurser. Men vi hade bestämt oss för att göra den här satsningen oavsett.

Under projekttiden har pedagogerna arbetet fokuserat, men på delvis olika sätt, i de olika barngrupperna – allt för att hitta rätt väg för varje individ och barngrupp. De har bland annat arbetat med strukturerade pedagogledda lekstunder, organiserat mer tid för lek där pedagoger är närvarande samt lagt tid på arbete med färdigheter i vardagliga sammanhang. Färdigheterna kan till exempel vara att kunna följa en instruktion, vänta på sin tur, härma det någon gör eller veta namnen på kompisar och pedagoger.

Men projektet har inte bara handlat om barnen och barngrupperna. Kompetensutveckling och utbyte kollegor emellan har också varit en stor och viktig del. Gensvaret har varit positivt hos såväl personalen som barnen och deras föräldrar.

Projektet var ursprungligen tänkt att pågå under ett år men förlängdes med ytterligare sex månader. Maria hade då kommit i kontakt med psykologen Birgitta Spjut som precis lagt fram en avhandling om imitativ respons. Hennes teorier går kortfattat ut på att man hjälper barn att leka, och i leken utvecklas den sociala förmågan. Arbetssättet är uppdelat i två steg. Först följer pedagogen barnet strukturerat och imiterar det barnet gör i korta pass varje dag. I steg två är rollerna ombytta och barnet imiterar den vuxna.

– Arbetetsättet har varit oerhört framgångsrikt, förklarar Maria.

Under den tredje terminen tog Birgitta Spjut över handledarrollen i projektet. Föreläsningar har varvats med att personalen har fått ta med exempel och dilemman som diskuterats.

– Förutom arbetet med barnen och personalen här på Lövgärdets förskolor har vi även ordnat en spridningskonferens och spelat in en film, berättar Maria avslutningsvis. Eftersom vi nått så goda resultat vill vi självklart sprida arbetssättet vidare och inspirera andra förskolor att jobba på samma sätt.

Publicerat fredag 14 juni 2019