FN-dagen uppmärksammas på Kristinaskolan

Idag, den 24 oktober, firas FN-dagen runt om i världen. På Kristinaskolan i Härnösand arbetar eleverna i årskurs 5 idag med ett särskilt skolmaterial om utbildning som Svenska FN-förbundet har givit ut. Eleverna jämför bland annat hur det är att gå i skolan i Etiopien och i Sverige.

Kristinaskolan är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) specialskolor för döva och elever med hörselnedsättning. Under hösten har årskurs 8-10 ägnat SO-lektionerna åt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

-Vi fokuserar på rätten till utbildning oavsett funktionsnedsättning med särskild tonvikt på dövas mänskliga rättigheter, säger läraren Lourdes Gonzales. I högstadieklassen har vi tittat på film, diskuterat innehållet och gått igenom de olika FN-dokumenten som berör mänskliga rättigheter på olika sätt.

FN-deklarationen för mänskliga rättigheter består av 30 artiklar. Den första lyder: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter."

-Här diskuterade vi vilka principer som är viktigast: rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, mat, kläder och bostad, god hälsa, utbildning och arbete, rätten att tycka och säga vad man vill, rätten att gifta sig med vem man vill och rättvis rättegång, berättar Lourdes. Vi pratade också om vad som görs inom EU kring dövas rättigheter att tala och bevara de olika nationella teckenspråken och dövkulturen.

Inom EU inklusive Norge, Island och Schweiz finns 60-80 miljoner människor som har en hörselnedsättning och 715 000 som är döva.

-Det är stora skillnader mellan länderna, säger Lourdes. I Sverige går det ett 20-tal döva per teckenspråkstolk medan det i Rumänien går 750 döva per tolk. Teckenspråksundervisning till anhöriga skiljer sig också mycket länderna emellan. De nordiska länderna är mycket bättre i detta avseende än länderna i Sydeuropa. Det behövs dessutom många fler teckenspråkslärare i Europa som helhet.

Text Katri Sundberg

Mer läsning

Kristinaskolan

Skolmaterial av olika slag på Svenska FN-förbundets webbplats

Skolmaterial om undervisning som Kristinaskolan arbetar med idag

Publicerat måndag 24 oktober 2016 Granskat fredag 18 maj 2018