Favoritverktyget är en smart penna

Daniella Alm Heljeved har grav dyslexi. Men det var inte förrän i sexan, när hon började på en ny skola, som hon fick stöd att prova olika digitala verktyg för att se vad som fungerar bäst.

Nu är Daniella 19 år och läser tekniskt basår på Kungliga tekniska högskolan, KTH. På fritiden bloggar hon för att hjälpa andra med dyslexi. För att fler ska förstå vad det innebär ställer hon också upp som föreläsare i olika sammanhang. Hon menar att lärare och specialpedagoger som upptäcker att ett barn har läs- och skrivsvårigheter behöver veta hur en dyslektiker upplever, tänker och förstår skriven text.

- Dyslexi behöver inte vara en så stor grej om vi inte ser det som ett problem. Jag skulle vilja att läraren berättar för alla vad det innebär. Dyslektiker kan läsa och skriva, men det tar längre tid. För mig är det inte som att ord flyter omkring, utan ord och bokstäver försvinner, så jag ser inte det som andra ser. När jag läser och skriver för nöjes skull, gör jag det på mitt sätt. Men när det är en viktig uppgift måste jag använda mina digitala verktyg som stöd för att det ska bli rätt. Jag är en kreativ person så i skolan kunde jag läsa högt och fylla i de ord som försvann, så det lät bra. Men ibland var det svårare och då måste jag läsa om eller ljuda varje bokstav.

Tillgång till olika verktyg

Daniellas mamma såg till att hon kom förberedd på innehållet i de ämnen som stod på schemat. Det gjorde att hon kunde fokusera på att skriva. Men bristen på stöd under de första åren gjorde att hon bytte skola i sexan. Genom specialpedagogen i den nya skolan fick hon tillgång till rättstavningsprogram på svenska och engelska, uppläsningsprogram och en digital ordbok.

- Jag älskar alla verktyg. Alla har något i sig som är speciellt och användbart. När jag gick i sexan fick jag testa en "smartpen", den har jag använt sedan dess. Mitt arbetsminne är inte så bra, så jag behöver ha det läraren säger på papper eller inspelat. Engelska glosor var väldigt svårt att komma ihåg, men det gick bättre när jag fick lära mig engelska genom att lyssna, läsa och prata istället. Jag gick ut gymnasiet med bra betyg i engelska 7.

Smart penna underlättar

Hon ser behov av att lärare tänker utanför ramarna för att ge elever med dyslexi bra förutsättningar. Att visa sin förmåga att skriva uppsats kan göras på olika sätt, till exempel med film eller muntlig presentation.

– Lärare behöver inte vara rädda för att tillåta digitala verktyg. Det är inte fusk utan verktyg för att komma på samma nivå som andra. Dyslexi har ofta en fysisk påverkan med trötthet och huvudvärk. Det är en av anledningarna till att det är bättre att få lyssna på text.

Nu när Daniella läser kemi, fysik och matte på KTH är inte rättstavningsprogram det hon behöver mest. Den smarta pennan, möjligheten att spela in och skanna dokument digitalt är desto viktigare.

– Här på högskolan har jag allt stöd jag kan få. Jag får längre tid vid tentamen, digitala verktyg, upplästa böcker och möjligheter till anteckningsstöd som betyder att jag får ta del av en annan students anteckningar. Hennes anteckningar fyller i mina luckor, berättar Daniella.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1, 2020.

Publicerat torsdag 1 oktober 2020