Få möjlighet att nätverka och byta erfarenheter genom den digitala mötesplatsen Skoldatatek

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har skapat en digital mötesplats för dig som arbetar med skoldatateksfrågor. Mötesplatsen ska ge dig möjlighet till erfarenhetsutbyte, information och nätverkande med andra verksamma inom samma område över hela landet.

Mötesplatsen riktar sig främst till specialpedagoger, pedagoger inriktade på information, kommunikation eller teknik och annan personal som arbetar med skoldatatek eller liknande verksamheter. På mötesplatsen får deltagarna möjlighet att diskutera, ge varandra tips om digitala verktyg och det finns även möjlighet att dela med sig av filmer eller dokumentationer.

Maritha Angermund, samordnare Verksamhetsutveckling och Johnny Andersson, rådgivare i Västra regionen, har ingått i arbetsgruppen som tagit fram mötesplatsen. De berättar att det finns ett behov bland de som arbetar med skoldatatek att diskutera frågor från det dagliga arbetet och möjlighet att ta del av hur andra inom samma roll arbetar:

– Vi bor i ett avlångt land och de som arbetar med skoldatateksfrågor har olika förutsättningar. Den nya digitala mötesplatsen gör det enkelt att komma i kontakt med andra trots ett geografiskt avstånd. Vi som arbetat med projektet hoppas att många kommer att vilja delta och att plattformen bidrar till ett aktivt erfarenhetsutbyte.

Deltagarna skapar innehållet

Vilka ämnen eller frågor som ska diskuteras får deltagarna själva bestämma, och Maritha och Johnny betonar att det är deltagarna som formar och skapar innehållet genom sin aktivitet. Rådgivare kommer att finnas tillgängliga på mötesplatsen som administratörer, de kommer att finnas som ett stöd i diskussioner och frågor och kan även hjälpa till om deltagarna vill dela med sig av filmer eller dokumentationer.

Så här gör du för att anmäla dig till mötesplatsen

För att kunna delta i mötesplatsen måste du anmäla dig. Om du inte har varit inloggad på våra tjänster tidigare måste du uppge en del uppgifter innan du kan skicka iväg din anmälan. Därefter får du en mejlinbjudan och sedan kan du påbörja att använda mötesplatsen.

Anmäl dig till mötesplatsen för Skoldatatek
Läs mer om skoldatatek på vår webbplats

Publicerat torsdag 1 november 2018