Len med stort färgglatt tyg

Europeisk konferens om hur vi skapar en skola för alla

Hur ska skolorna bli bättre på att inkludera elever i behov av särskilt stöd? Den frågan är i fokus på en tvådagarskonferens som startar i dag i Göteborg. Där deltar representanter för utbildningsdepartement och skolmyndigheter från tio EU-länder.

Konferensen pågår 5-6 november och arrangeras av det europeiska nätverket European Agency for Development in Special Needs Education. 28 europeiska länder ingår i nätverket, och Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nätverket driver just nu ett gemensamt projekt där man studerar sex olika skolor i Europa, för att undersöka hur man arbetar för att skapa inkluderande undervisning som fungerar för alla elever. Studien omfattar också de olika skolhuvudmännen, för att ta reda på hur de organiserar och leder skolverksamheten.

- Samma frågor och oro finns i de andra länderna, varenda elev som inte klarar skolan är en förlust. Men inkludering är inget mystiskt, det handlar om att skolan har förmåga att se elevens behov, kan anpassa undervisningen till de behoven och gör det möjligt för eleven att vara delaktig i gemenskapen, säger Per Skoglund, FoU-samordnare i Specialpedagogiska skolmyndigheten som verkar som expert i projektet.

Ambitionen är att ta tillvara på erfarenheter som bidrar till att utveckla både undervisning, skolformer och stödfunktioner så att elever i behov av särskilt stöd får samma chanser som andra barn och unga i Europa.

Med på konferensen är representanter från EU-kommissionen. De förses med rapporter och slutsatser i frågor om hur EU behöver arbeta för att ge alla elever, oavsett funktionsförmåga, en fungerande undervisning.

Publicerat tisdag 5 november 2013 Granskat måndag 11 januari 2016