European Agency startar nyhetsbrev på svenska

Hallå Elisabeth Högberg, en av två medarbetare på myndigheten som arbetar med European Agency.

Vad är European Agency?

– Det är ett europeiskt nätverk för att utveckla kvalité i specialpedagogik med fokus på inkluderande lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar i European Agencys styrelsearbete och påverkar där vad organisationen ska fokusera på.

Hur arbetar man då?

– Man arbetar i projektform där man utforskar specialpedagogiska frågor tematiskt.

Vad betyder det?

– Det betyder att man utforskar frågor inom Europa utifrån prioriterade områden som är aktuella, till exempel skolavhopp, stödsystem i skolan eller specialskolans roll inom skolväsendet för att ge barn med funktionsnedsättningar en bra skola.

Och nu kan vi få mer information från European Agency genom ert nyhetsbrev?

– Ja äntligen kan vi erbjuda ett nyhetsbrev på svenska inom området. Vi kommer genom nyhetsbrevet sprida forskning och praktik ur ett europaperspektiv till den svenska publiken vilket givetvis känns mycket bra.

Vad kommer vi att få läsa om för ämnen?

– Vad som händer inom organisation European Agency. Vi kommer visa på pågående och avslutande projekt som kan hjälpa dig ta nästa steg inom din egen verksamhet samt information om vad som pågår inom utbildningsområdet inom specialpedagogik inom EU.

Publicerat fredag 19 oktober 2018