Erfarenhet prioriteras vid rekrytering till Östervångsskolan

I samband med en pågående rekrytering av biträdande rektor till Östervångsskolan äger en manifestation rum på skolan den 4 april. Kritiken handlar om att en av de sökande, som är döv, inte har gått vidare i rekryteringsprocessen.

Det förekommer även diskussioner angående rekryteringen på Facebook och ett par nyhetsredaktioner har efterfrågat information och underlag gällande rekryteringen.

– Eftersom rekryteringen pågår kan vi bara uttala oss generellt gällande hur processen går till och vad vi prioriterar. Den här tjänsten kräver erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet. Att till exempel kunna svenskt teckenspråk är i det här fallet meriterande och inte ett krav, säger Christer Fleur, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Södra regionen.

Ansvar för personal- och elevfrågor

En biträdande rektor på Östervångsskolan får en tydlig arbetsgivarroll och ska arbeta självständigt. Personen ska bland annat leda arbetslag och ansvara för personal- och elevfrågor. Prioriteringen i urvalet har varit tydlig för både arbetsgivare och fackliga representanter sedan rekryteringsprocessens början. Det framgår också av annonsen för tjänsten.

– Vi är glada att flera kompetenta personer har valt att söka tjänsten och vi känner oss trygga i hur rekryteringsprocessen och urvalet har gått till. Vi är mitt inne i rekryteringsprocessen och ur det perspektivet är ingen kandidat bortvald ännu, säger Christer Fleur.

Publicerat måndag 4 april 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018