En skolmiljö som går eleverna till mötes

När skollokaler ska byggas från grunden finns goda förutsättningar att göra rätt från början när det gäller ljud- och ljusmiljö. När bygget av Stigtomta förskola och skola skulle planeras tog man därför stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Nyligen invigdes Stigtomta skola i Nyköpings kommun, en nybyggd förskola och skola som ligger vägg-i-vägg och med vissa gemensamma utrymmen utomhus. Bygget startade 2017 och förarbetet för de ljusa, generösa ytorna med möjlighet till enskildhet är kantat av noggrann planering och hårt arbete. Madeleine Jansson arbetar som rektor på skolan:

– Vårt mål var att bygga en lärmiljö som ser till varierande behov hos en bred elevgrupp. Vi har många elever inom det neuropsykiatriska området och utmaningen har varit att skapa utrymmen som inkluderar men där det även finns utrymme för avskildhet.

Goda exempel och handledning som grund

Under planeringen besökte skolledning och elevhälsa andra skolor som skapat utrymmen för att främja elevernas lärande. Den centrala elevhälsan i kommunen har också varit delaktig i planeringen. Stödet från SPSM har inneburit flertalet besök från två rådgivare från myndighetens kontor i Linköping. I planeringsfasen stöttade bland annat Agneta Hell, rådgivare på SPSM arkitekten med värdefull kunskap och forskning om hur man skapar goda lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Som skolledare har jag fått ta en del strider i kommunhuset och argumenterat tungt för varför vi ville bygga som vi gjort. Lärmiljöer som ska passa alla är inte alltid billigast men vi har hela tiden hävdat att ökad trygghet i stimulerande miljöer ger bättre skolresultat, vilket ger besparingar på lång sikt, säger Madeleine.

Resan med skolbygget startade egentligen med att all personal, inklusive de som arbetar på fritidshemmet, gick den webbaserade kursen kring Elevhälsa. Dessutom har personalgruppen även arbetat med myndighetens studiepaket NPF.

– Vår erfarenhet är att det alltid varit smidigt att ta kontakt med SPSM och tack vare ett handledande förhållningssätt från rådgivarnas sida har vi skapat en god relation, berättar Marianne Sollenberg, biträdande rektor på skolan.

Elevernas önskemål en ledstjärna

Även eleverna har varit delaktiga i nybygget. De har fått önska genom att skriva och illustrera hur deras drömskola och skolgård skulle kunna se ut. Elevernas önskemål har varit en tydlig ledstjärna under arbetet och senast för några veckor träffade Marianne och Madeleine elevrådet som gav skolan tummen upp.

– De är väldigt nöjda med resultatet och hyllar framför allt den tysta och lugna miljön på skolan. Jag mötte också en annan elev som vanligtvis går på skola men som är här för enskilda lektioner i moderna språk som spontant utbrast Det här är jag!, vilket ju är fantastiskt roligt att höra, avslutar Madeleine.

Publicerat fredag 3 maj 2019