Elevernas kravlista på elevhälsan

Det är bara eleverna som vet hur det är att vara elev idag. Inte rektorer, lärare eller ens 25-åringar vet. Det menar Julia Lindh, som är förbundsordförande i Sveriges elevråd – SVEA. Själv tog hon studenten förra året. Här ger hon elevernas syn på varför elevhälsan är en viktig fråga för skolan.

Medlemmar i Sveriges elevråd – SVEA är elevråd från övre grundskolan och gymnasiet. De väljer vilka politiska frågor som organisationen ska driva. En tillgänglig och förebyggande elevhälsa står på organisationens politiska program för åren 2015-16. Ett val som både lärare och skolledare har välkomnat.

– Du måste må bra för att göra bra ifrån dig i skolan. Tyvärr prioriteras mjuka värden ner i skolan där kunskapsresultaten står i centrum, förklarar Julia.
Organisationen har tre huvudsakliga frågor som de driver i elevhälsofrågan:

  1. Inför ett maxtak på antal elever per skolsköterska och skolkurator.
  2. Ha tydliga krav på rätt kompetens hos elevhälsan.
  3. Ge riktade ekonomiska resurser till elevhälsan.

– Det är inte okej att skolsköterskan eller kuratorn bara finns på skolan två dagar i veckan. Du väljer ju inte vilka dagar som du inte mår bra. En tillgänglig elevhälsa ska vara enkel att gå till. Dels ska du som elev kunna besöka skolkuratorn, skolsköterskan eller psykologen på ett enkelt sätt, utan att gå igenom stora gäng av människor i korridoren.

Att arbeta förebyggande och fånga upp i tid

Framgångsfaktorn för en väl fungerande elevhälsa är också att jobba förebyggande.

– Som elev ska du inte träffa elevhälsan när din värld har rasat samman. Elevhälsoteamet bör vara ute och visa sig på skolan, så att eleverna vet om vilka de är och vad de kan hjälpa till med. Det räcker inte att lägga ut broschyrer i väntrummet.

Att vara ute i skolverksamheten för att fånga upp oron innan de har blivit problem är något som organisationen förespråkar.

– När tre elever i samma klass har ont i magen och känner oro kan elevhälsan se strukturer i detta och stödja den klassen innan hela klassen kommer med magont.

Den psykiska ohälsan hos elever idag kan också förebyggas genom att elevhälsan pratar med eleverna om stress och hur man kan hantera den. Att ha ett samtal om vilka krav som unga ställer på sig själva idag kan få eleverna att inse att deras krav ibland är orimliga.

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar dialogkonferenser om skolans elevhälsoarbete i höst. Julia Lindh medverkar i programmet.

– Jag tror på kompetensutveckling om elevhälsa. Det är viktigt att utbyta erfarenheter och diskutera. Hur ser det ut på vår skola?

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3 2016.

Publicerat måndag 14 november 2016 Granskat fredag 18 maj 2018