Eleverna visar upp en helt ny sida

Möt våra finalister till Guldäpplet

– De tekniska möjligheterna i dagens klassrum hjälper mig att se många sidor av eleverna som jag inte hade fått se annars, säger Anna Bergström, speciallärare på Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå. Anna är den tredje och sista finalisten till Guldäpplet som vi presenterar. 

Och till skillnad från sina medkonkurrenter som båda arbetar med äldre barn på gymnasienivå så arbetar Anna Bergström alltså med elever i gundsärskola, en arbetsmiljö som verkligen kräver att man tänker utanför ramarna.

– Alla tänker olika och elever kan utmanas på sin egen nivå. Tekniken gör att jag som lärare kan på ett enklare sätt anpassa min undervisning för alla elever. Det innebär att eleven får en undervisning som lyfter hen till nästa nivå, berättar Anna. Och Guldäpplets jury motiverar Annas nominering såhär:

För att hon med stor förmåga och entusiasm realiserar styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav med hjälp av IT, i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar när det gäller att ha ett inkluderande förhållningssätt för optimal inlärning. Med hjälp av IT och programmering har Anna, både i svenska och slöjd, omsatt läroplanens intentioner för hur elever med hjälp av programmering utvecklar färdigheter i både problemlösning och kommunikation.

Anna motiveras av att se elevernas framgångar, hur eleven utvecklas och kan inhämta kunskap på sin nivå och på det sätt som passar just den eleven. Och de tekniska verktygen motiverar eleverna, på gott och ont, menar Anna, och inte alltid på bästa sätt.

– Men eleverna vill väldigt gärna använda teknik. Bara att få använda, dator, lärplattor, robotar och annat gör att eleverna blir motiverade. Och då är det ju min uppgift som lärare att se till att eleverna använder de tekniska verktygen på rätt sätt och till rätt saker, förklarar Anna.

Guldäpplet

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2018 presenteras måndagen den 29 oktober klockan11.00 på Skolforum, Stockholm. Givetvis även på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Guldäpplets webbplats 

Publicerat fredag 26 oktober 2018