Dysleximässan – ett forum för att hämta kunskap om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Den 19-20 oktober arrangerar Dyslexiförbundet den årliga Dysleximässan. I år kommer mässan att äga rum på Karlstad Congress Culture Center, och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som är en samarbetspartner, kommer att delta under dagarna.

Under Dysleximässan kommer besökarna att få möjlighet att lyssna på föreläsningar, delta i workshops och ta del av utställningar kring de stöd och verktyg som finns för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Mässan kommer att invigas av Hans Kungliga Höghet prins Carl Philip.

Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar på mässan

Anneli Forsberg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om på vilket sätt myndigheten kommer att medverka under Dysleximässan:

– Vi kommer att ha en monter med information om vår myndighet och vilket stöd vi erbjuder, dit är besökarna välkomna att komma förbi och ställa frågor. Vi kommer även att ge två kortare föreläsningar om språkstörning och dyslexi. Jag hoppas på att mässan kommer att bidra till många givande möten!

Digitala verktyg – ett stöd i läs- och skrivsvårigheter

I sitt arbete som rådgivare berättar Anneli om hur central läsningen är i skolan och hur vanligt det är med elever med läs- och skrivsvårigheter. Trots att utvecklingen av digitala verktyg har gått framåt är inte kunskaperna så goda kring dem.

– Dysleximässan är en bra mötesplats att hämta kunskap för de som är verksamma inom skolverksamheten, men även för föräldrar. Många elever får inte det stöd de behöver och på mässan får besökarna höra om de goda möjligheter med digitala verktyg och hur de kan stötta skrivandet och läsningen. Det är sådana kunskaper som är viktiga för såväl pedagoger som för föräldrar till barn med dyslexi.

Läs mer om läs- och skrivsvårigheter på vår webbplats

Publicerat måndag 15 oktober 2018