Alan Dyson föreläser

Det är hög tid att ändra perspektivet för att uppnå en rättvis skola

I över 30 år har forskningen visat att individuell anpassning inte är lösningen för en skola för alla. Trots det har vi inte lyckats förändra perspektivet, säger Alan Dyson, huvudföreläsare på konferensen Lika värde som öppnade under förmiddagen i dag.

Konferensens huvudtalare Alan Dyson, Professor of Education at the University of Manchester, vetenskaplig ledare vid The Centre for Equity in Education inledde konferensen. Han betonar vikten av att lyfta blicken och perspektivet för att kunna skapa en skola för alla. Alan förklarade att segregationen inom skolsystemet växer, även i Sverige, även om vi inte nått samma nivåer som i England.

Han menar att se på barnet som en individ och hjälpa barnet med dess svårigheter som är kopplade till en funktionsnedsättning bara är en liten del av arbetet i att skapa en rättvis skola. De flesta svårigheter forskarna kan identifiera handlar om sociala faktorer, vilka inte kan arbetas bort av skolan. De sociala faktorer Alan lyfter fram är kön, familjens inkomst och etnicitet.

Konferensen lyfter den högst aktuella forskningen inom skola

Lika värde är en konferens som kopplar ihop forskningen med praktiken. Skollagen säger att utbildning ska vila på vetenskaplig grund, och SPSM har i sitt uppdrag att sprida forskning kring specialpedagogiska frågor.

– Det här är en aktualitetskonferens. Frågorna om forskningen kring pedagogik och utbildning är högst aktuella, sa SPSM:s generaldirektör Greger Bååth i sitt öppningsframförande.

Aktivt deltagande

Under dagen kommer deltagarna lyssna till de föreläsningar de valt ur programmet, och samtal kring frågorna arrangeras.

Du kan också ta del

Vi kommer dela med oss om vad som sägs under dagen. Följ oss på Twitter under #likavarde2014.

Dessutom kommer flera av föreläsningarna filmas och publiceras här på webbplatsen i efterhand. Utbildningsradion (UR) filmar också en del av aktiviteterna under konferensens två dagar. Håll utkik på UR:s webbplats.

Här hittar du filmerna från konferensen.

Läs mer om forskning inom det specialpedagogiska området här på vår webbplats.

Publicerat måndag 3 februari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016