Bild på Cecilia Eriksson

Delad kunskap ska utveckla matematik­undervisningen

– Jag kommer att gräva där jag står, säger Cecilia Eriksson på Örnsköldsviks kommun. Hon har en plan för hur matematikundervisningen ska utvecklas i kommunen, och tror på kompetensen som finns här. Det handlar om att leta upp kunskap och fånga upp behov, och sen sprida kunskapen vidare.

Cecilia har som utbildningsutvecklare god kännedom om den kompetens som finns i kommunen. Hon sitter med i en hel del klassrum och det var bland annat så hon fångade upp Elin Sundström.

Elins elever var aktiva och utifrån deras input utvecklade hon lektionen, muntligt.

– De metoder Elin använder är exempel på sånt vi ska dela med andra, berättar Cecilia entusiastiskt. Muntlig matematik är ett sätt att tidigt fånga upp och reda ut missförstånd för hela klassen.

Tillsammans leder Elin och Cecilia nu en förberedande kurs i muntlig matematik för ett nätverk med 18 lärare från 16 skolor. Medan satsningen kring matematikutvecklingen påbörjas så har arbetet med att lyfta läs- och skrivsvårigheter pågått i två år. Katarina Strömberg har samordnat arbetet i Örnsköldsviks kommun.

– Vi begränsade oss i första hand till årskurserna F–3 när garantin blev lagstadgad. Och nu fortsätter vi med övriga årskurser, berättar hon.

Under hela den här tiden har Katarina använt sig av kompetensen på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Rådgivare från myndigheten har klivit in och ut i arbetet med seminarier och som bollplank i frågor om vad de ska göra när elever är i behov av stöd, vilket Katarina tycker har varit värdefullt för deras arbete.

– Jag vill skicka med att det måste få ta tid med såna här satsningar. Sätt ett rimligt slutdatum och försök hålla det, men att pressa fram något under tidspress blir sällan bra. Dessutom är det lätt att missa viktig input.

Ett annat tips som Katarina för vidare, är en så kallad verktygslåda.

– Att det finns information samlat på ett ställe på kommunens intranät underlättar för lärarna när de letar information.

Även en verktygslåda i matematik kommer att byggas.

– Att hela tiden leta, eller tillverka eget material är tidskrävande. Färdiga matematikuppgifter och exempel på lösningar sparar mycket tid, säger Cecilia.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

Publicerat måndag 7 december 2020