Debattartikel med anledning av kränkningar

Med anledning av den senaste tidens mediarapportering om Manillaskolan och Birgittaskolan har generaldirektören skrivit en debattartikel i Nerikes Allehanda.

– Med debattartikeln hoppas jag kunna klargöra att myndigheten ser allvarligt på de före detta elevernas berättelser om sexuella kränkningar från en före detta lärare och försöken att få vuxna att agera och att vi därför planerar att följa upp elevernas berättelser för att kunna förhindra att det sker igen, säger Greger Bååth, generaldirektör.

I artikeln lyfter generaldirektören också fram att vi tillsammans med våra engagerade skolledare och lärare arbetar för att förstärka elevernas möjlighet att utvecklas.

Extra skolråd 14 januari

Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella skolråd är inbjudna till ett extra sammanträde den 14 januari. I Skolrådet är berörda intresseorganisationer och föräldrar representerade. Deltagarna får vid mötet möjlighet att ge sin syn på vad de vill få klarlagt. Syftet är utifrån synpunkter och förslag som kommer fram vid detta möte formulera ett uppdrag till en fristående konsult.

Läs debattartikeln

Publicerat tisdag 17 december 2013 Granskat måndag 11 januari 2016