DATE gör barn och elever delaktiga i utvecklingsarbetet

DATE lärmaterial finns nu från förskola till gymnasiet. Materialet syftar till att göra barn och elever delaktiga i tillgänglighetsarbetet på skolan.

– Att göra lärmiljöer tillgängliga och att arbeta aktivt med likabehandlingsfrågor gynnar alla barn och elever, säger Karin Kjellberg på Funktionsrätt Sverige, projektledare för DATE Nya målgrupper.

DATE lärmaterial har utvecklats mycket sedan det lanserades första gången 2015. Vad är nytt?

–Tre helt nya lärmaterial har tillkommit: Förskolan 0-5 år, Grundskolan förskoleklass-årskurs 3 samt för Gymnasiet. Det redan etablerade materialet för Grundskolan årskurs 4-9 har reviderats något i den inledande teoridelen, lektionsinnehållet är oförändrat, berättar Karin.­

Berätta lite om mottagandet av materialet!

– Nya DATE lärmaterial lanserades i samband med konferensen Lyckas i lärandet i mars 2017 i Stockholm. Vi i projektet DATE Nya målgrupper fanns sedan på plats på alla fem konferensorter under våren. Vi fick fin respons på presentationen av materialet det är fortsatt stor efterfrågan och vi har behövt trycka fler exemplar av samtliga fyra material.

Hur rekommenderar ni att materialet används?

– Materialet är utmärkt att använda för att skapa förståelse och engagemang hos barn och elever kring tillgänglighet, delaktighet och likabehandlingsfrågor. Det innehåller aktiviteter och är ett kreativt och lustfyllt lektionsmaterial som är kopplat till styrdokument, ämnen och kurser.

– Om verksamheten funderar på att strukturellt arbeta med Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för en tillgängligutbildning på ett organisatoriskt, övergripande plan kompletterar DATE lärmaterial på ett suveränt sätt. Barn och elever blir då delaktiga i det viktiga arbetet och resan mot en mer tillgänglig lärmiljö.

Slutligen, vad vill ni skicka med till pedagoger som vill testa lärmaterialet men känner att det inte finns tid?

–Materialen som riktar sig till grundskolan och gymnasiet används som komplement i och till den ordinarie ämnesundervisningen. I ett arbetslag sprids innehållet över olika ämnen varför varje lärare kanske har 1-3 lektioner som knyter till just deras ämne. Klasslärare och pedagoger i förskolan och de lägre åldrarna i grundskolan kan använda lärmaterialet över tid, det vill säga 1-3 år. Innehållet fördjupar ämnesområden de redan tar upp och vidgar perspektiven.

–Materialet innehåller elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler, arbetsblad – allt färdigt att använda och tillgänglighetsanpassat, avslutar Karin

DATE lärmaterial - en del av tillgänglighetspaketet

Tillsammans med Värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning utgör DATE lärmaterial en bra grund för att utveckla en tillgänglig lärmiljö i pedagogiska verksamheter. Målgrupp för DATE lärmaterial är barn och elever och används för att öka förståelsen kring tillgängliga lärmiljöer och materialet bidrar till att barn och elever delaktiga blir i det viktiga arbetet.

Publicerat tisdag 22 augusti 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018