Två av Manillaskolans elever på den nya skolgården

Dags att ansöka om bidrag för att utveckla lärmiljön

Planerar ni ett projekt för att utveckla lärmiljön för barn eller elever med funktionsnedsättning? Då kan ni också söka SIS-medel. Sista ansökningsdag är den 31 augusti.

Bidraget är för särskilda insatser i skolan och kallas för SIS-medel. Vi fördelar bidraget för insatser som är riktade till barn eller elever med funktionsnedsättning. Det är skolhuvudmän som kan ansöka.

SIS-medel kan ges för regionala utbildningsinsatser, sjukhusundervisning och utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet ska leda till ökade kunskaper om de pedagogiska konsekvenserna av en funktionsnedsättning.

Ansvariga för skolor inom hela skolväsendet kan ansöka om SIS-medel. Kom in med er ansökan senast 31 augusti i år. Formella beslut meddelas i januari 2015.

Läs inspirerande exempel, mer om bidraget och om hur man ansöker om SIS-medel.

Publicerat tisdag 6 maj 2014 Granskat måndag 11 januari 2016