Tre glada kvinnor i vår läromedelsutställning.

Dagmammor sökte specialpedagogiskt stöd

En grupp privatanställda dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg från Malmö, besökte nyligen Malmökontoret för ett möte med en rådgivare.

De ville veta mer om hur de ska tänka och göra, när något av de barn de ska ta hand om har funktionsnedsättning. De tog kontakt med SPSM för att få veta mer och ett möte ordnades.

Bra att kännedomen om SPSM:s stöd sprids

- Att specialpedagogiskt stöd har kontakt med dagbarnvårdare tillhör inte det vanliga. Men det är ett bra sätt att sprida kännedom om SPSM:s specialpedagogiska stöd även i pedagogisk omsorg, säger rådgivare Lisa Andersson, som träffade gruppen. Förutom allmän information, resulterade mötet även i ett rådärende kring ett av barnen.

Den aktuella gruppen dagbarnvårdare har gemensamt bildat företaget Dagmamman.nu. Företaget består för närvarande av åtta dagmammor. Fler är på väg in, berättar Angelica Lövkvist, som har en bakgrund som förskollärare. Hon är företagets ägare och även den som anställer dagmammorna.

Mötet gav både svar på frågor och tips på läromedel

Tyvärr kunde inte alla åtta delta som tänkt, flera av dem fick förhinder. Men tre av dem dök upp, nyfikna och fulla av frågor. Bland sådant som diskuterades, var hur man kan prata med föräldrarna på ett bra sätt, exempelvis om språkutveckling hos små barn och om barn man får funderingar kring, vikten av att göra pedagogisk kartläggning och att skriva loggbok eller minnesbok vid föräldrasamtal kring misstanke om funktionsnedsättning.

Givetvis passade dagmammorna på att se sig om i Malmös läromedelsutställning, samtidigt som de också hade sin månadsträff där. De hittade mycket material som de kommer att använda sig av framöver.

Publicerat onsdag 1 oktober 2014 Granskat måndag 11 januari 2016