Överlämning utbildningsdepartementet

Bristande tillgänglighet grund för diskriminering från den 1 januari 2015

Gårdagens riksdagsbeslut innebär att bristande tillgänglighet införs som ny diskrimineringsform även i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen.

– Helhetssynen kring en tillgänglig utbildning måste implementeras och här har SPSM:s rådgivande funktion en viktig roll, säger Catrin Tufvesson, nationell samordnare kring tillgänglighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Formell överlämning till departementet

Idag, onsdag den 25 juni 2014, överlämnas Tillgänglighetspaketet till statssekreterare Bertil Östberg på Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden. Tillsammans har man lanserat ett paket med dels ett värderingsverktyg där skolhuvudmän kan skatta sin tillgänglighet och dels ett lärmaterial avsett för att involvera eleverna i tillgänglighetsarbetet.

– Överlämningen är inte bara symbolisk, menar Catrin. Efter lanseringen av värderingsverktyget i april har trycket varit hårt och responsen mycket god från de kommuner som börjat arbeta med verktyget. En kommun som påbörjat arbetet är Danderyds kommun utanför Stockholm.

– Verktyget är klokt formulerat med inte bara en kartläggning, utan även en handlingsplan. Det gör att vi börjat tänka ur ett brett tillgänglighetsperspektiv och inte enbart på inkludering av elever, säger Björn Johnson, controller elevstöd på kommunens utbildnings- och kulturkontor i Danderyds kommun.

I Almedalen nästa vecka, torsdgen den 3 juli, berättar kommunen mer om arbetet. Deltar gör även Catrin Tufvesson och Peter Westerdahl, projektledare DATE.

Mer om tillgänlighetspaketet

Publicerat onsdag 25 juni 2014 Granskat måndag 11 januari 2016