Två killar som jobbar tillsammans på en lektion

Bidraget som ger möjlighet att utveckla lärmiljön

Specialpedagogiska skolmyndigheten stöttar utvecklingsprojekt där målet är att öka delaktigheten för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

I år fördelar vi cirka 48 miljoner kronor till 94 olika projekt. Bidraget är för särskilda insatser i skolan och kallas för SIS-medel.

Även förskolor och vuxenutbildningar kan söka

Nytt är att även förskolor och vuxenutbildningar kan ansöka. En av förskolorna som fått SIS-medel är förskolan Minneberg i Arvika kommun. De arbetar med ett projekt för att öka tillgängligheten i hela förskolemiljön för barn med behov av särskilt stöd. Förskolemiljön ska präglas av likvärdighet, lika bemötande, full delaktighet och gemenskap. Förskolan Minneberg får 608 000 kronor i SIS-medel.

Hässleholms kommun får 540 000 kronor för at utveckla vuxenutbildningens dramapedagogik för elever med funktionsnedsättning inom Svenska för invandrare (Sfi). Genom dramapedagogiska övningar arbetar de med att utveckla samspel och relationer mellan elever, och mellan elever och lärare.

Östersund satsar på kreativ problemlösning

Ett annat exempel är Östersunds kommun som har får ett bidrag på 750 000 kronor för att arbeta med sitt projekt Samarbetsbaserad problemlösning, ett stöd för elever med beteendeproblematik. I projektet ska en arbetsmodell som heter Creative Problem Solving (CPS) introduceras på minst två av kommunens skolor. På så sätt ska man vidga förståelsen för vad som kan orsaka barns problemskapande beteende, och även hur man som pedagog ska bemöta det på ett konstruktivt sätt. Målet är att öka tillgängligheten i undervisningen och utvecklas socialt.

Vem kan söka?

SIS-medel kan sökas av ansvariga för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor,
särskolor och gymnasiesärskolor. De skolor som vill ansöka om SIS-medel ska komma in med en ansökan senast 31 augusti i år och formellt beslut meddelas i januari 2015.

Läs mer om SIS-medel och om hur du ansöker.

Publicerat måndag 27 januari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016