Att anpassa lärmiljön utomhus för alla elever

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Naturskolan Asköviken i Västerås har haft en gemensam kurs för pedagoger i utomhus­pedagogik med aktiviteter som är tillgängliga för alla. Kursledarna tipsar om vad man bör tänka på för att anpassa lärmiljön utomhus.

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar kursen Tillgänglig utomhuspedagogik tillsammans med Naturskolan Asköviken i Västerås. Kursen är nätbaserad.

– Det ingår också tre fysiska träffar där teori varvas med praktiska övningar i utemiljö, säger Tarja Kalnins, kursledare och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Deltagarna kommer från förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, daglig verksamhet och naturskola.

Utomhuspedagogikens fördelar

Naturskolorna arbetar med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt som bygger på att lära in ute och att eleverna lär sig bäst om naturen i naturen. Det har länge varit känt att det finns fördelar med att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen. Utomhuspedagogik har en positiv inverkan på inlärning och koncentrationsförmåga och det bekräftas av forskning.

Tillgänglig utbildning

2015 skärptes diskrimineringslagen. Barns och elevers rätt till utbildning innebär att utbildningen måste vara tillgänglig i alla sammanhang och det gäller även utomhus.
Tarja berättar:

– Det finns både synliga och osynliga funktionsnedsättningar och som pedagog behöver man tänka på att anpassa utomhusaktiviteterna utifrån alla elevers förutsättningar och behov.
Hon fortsätter:

– Det kan till exempel handla om framkomligheten, att den fysiska miljön är anpassad för rullstol. Andra elever kan behöva en förutsägbarhet, det vill säga de behöver veta i förväg vad som ska hända på vägen dit, vad det är för typ av aktivitet på plats och hur den kommer att gå till. Annars finns det risk för att den eleven är hemma den dagen.

Kursdeltagarna fick själva testa

Kursdeltagarna fick prova på att ha någon form av funktionsnedsättning, synlig eller osynlig. Varken deltagarna eller kursledarna visste vem som fick vad. Sedan skulle de alla delta i utomhusaktiviteter, alltifrån gemensam matlagning till att håva vattendjur i dammen.

– Egna upplevelser gav fantastiska reflektioner och tankar om tillgänglighetsanpassningar. Det var oerhört lärorikt både för deltagare och kursledare, säger Berit Nilsson, även hon kursledare och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Några tips ni kan dela med er av?

Både pedagoger och elevens kompisar kan testa att sätta sig in i situationen hur det är att ha en funktionsnedsättning.

–Tillsammans brukar man hitta bra lösningar, säger Berit. Kolla också upp rastställena i förväg så att det går att komma intill och in i gemenskapen med exempelvis rullstol när alla ska äta sin matsäck, fortsätter Berit.

– Naturskolan som vi samarbetade med har önskemål om viss förkunskap om det finns elever i behov av anpassningar. Naturskolans pedagoger har exempelvis tagit fram ett bildstöd som visar de olika momenten för att öka förutsägbarheten för de elever som ska besöka naturskolan, avslutar Berit.

Publicerat tisdag 27 september 2016 Granskat fredag 18 maj 2018