Anton i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater och pedagogen

Anton har två skolor

Anton Wigdén, 8 år, har teckenspråket som sitt första språk. En vecka per månad kommer han till Kristinaskolan, som är en teckenspråkig specialskola i Härnösand. Annars går han i Lillsjöskolan i Östersund.

– Det är viktigt för hans identitet och språkutveckling att få komma hit, säger Antons mamma Jessica Wigdén.

Anton har en hörselnedsättning och en funktionsnedsättning som gör att han har svårt att tala, så för honom fungerar teckenspråket bäst. I hans klass hemma går en annan pojke som har hörselnedsättning och använder hörseltekniska hjälpmedel. Men han har svenska som första språk, så Anton har ingen jämnårig i samma situation. Veckorna på Kristinaskolan innebär att han får vara i en teckenspråkig miljö där han får utveckla sitt teckenspråk.

– Här får han undervisning på ett annat sätt med förklaringar på teckenspråk. Vi ser att det berikar språkutvecklingen, säger mamma Jessica.

Samarbete mellan skolorna

Lillsjöskolan är hemskola och har huvudansvaret för Antons skolgång.

– Deras pedagoger kommer hit ibland och vi har regelbundet samarbete, berättar Maggi Wikman, biträdande enhetschef på Kristinaskolan.

Hemskolans pedagoger erbjuds också kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om hörsel och behov av det visuella i kommunikationen i undervisning för elever som är döva eller har hörselnedsättning.

Flexibla lösningar

Kristinaskolan har 40 elever på heltid och 35 på deltid. Det vanliga är att en elev kommer två veckor per termin för att få teckenspråkig undervisning tillsammans med jämnåriga i samma situation. Men det finns möjlighet till flexibla lösningar.

I Antons hemskola är de 19 elever i klassen. Här är de bara fyra i gruppen. Det är lugnt och barnen tittar koncentrerat på när läraren, Ulrika Wiklander tecknar samtidigt som hon pekar på bilder som visar vilka aktiviteter dagen ska innehålla. Det är tisdag, den bästa dagen, för då är det simskola.

Förstärkning i lärandet

Inför varje deltidsvecka har lärarna kontakt med föräldrar och lärare i hemskolan.

– Det händer att vi jobbar med ungefär samma områden. Då upplever jag en förstärkning i elevernas lärande när de får undervisning både på talad svenska och svenskt teckenspråk.

Hon berättar att hon även märkt att talad svenska och teckenspråk kompletterar varandra när nyanlända elever ska lära sig de två språken. Men inget av dem utesluter det andra, avslutar Ulrika.

Läs vår tidigare nyhet om deltidsutbildning på specialskola

Publicerat fredag 20 december 2013 Granskat måndag 11 januari 2016