Alla har rätt till en god kommunikation

Den 18 mars öppnas portarna på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro för konferensen Kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation.

Dagen tar sin utgångspunkt i att alla har rätt att kommunicera, men alla kan inte uttrycka sig med tal eller teckenspråk. Vad behöver vi förstå för att erbjuda tillgänglig verksamhet till personer i behov av stöd i sin kommunikation?

Anna-Karin Mattiasson-Ewelind är samordnare för fördjupningsområde alternativ och kompletterande kommunikation och en av de personer som sytt ihop konferensen.

- Med den här dagen vill vi från Specialpedagogiska skolmyndigheten sprida den kunskap och erfarenhet hos de föreläsare som vi har bjudit in. Vi vill lyfta fram inspirerande exempel på hur omgivningen kan agera som modeller och samtalspartners så att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ska få ny kunskap inom området, eller bygga vidare på den kunskap som man redan har.

Det är vi i omgivningen som gör kommunikationen möjlig för barn, elever och vuxenstuderande som är i behov av stöd av AKK. - Anna-Karin Mattiasson-Ewelind

Vad är nytt med årets konferens gentemot tidigare år?

- Vi har som vanligt bjudit in föreläsare med lång erfarenhet inom alternativ och kompletterande kommunikation men vi har även gått utanför rikets gränser och bjudit in talare. Från Norge och Oslo universitet medverkar Kristine Stadskleiv som är psykologspecialist och doktorand vid institutionen för neurovetenskap habilitering som ska bli intressant att lyssna på.

Är det någon särskild del under dagen som känns lite extra rolig att ha fått till?

- Det känns mycket roligt att vi den här gången har fått med en representant från Barnombudsmannen för att få höra mer om hur de ser på vidareutvecklingen av metoder för att skapa inkluderande lärmiljöer.

Och så kanske den viktigaste frågan, när är sista anmälningsdag för konferensen?

- Den 17 februari är sista anmälningsdag, men vi tror och hoppas att platserna är fyllda redan innan dess.

Publicerat fredag 23 januari 2015 Granskat måndag 11 januari 2016
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind

Anna-Karin Mattiasson-Ewelind

Läs mer om konferensen