9 500 besök på Hitta läromedel i september

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i tjänsten Hitta läromedel samlat läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov. I maj lanserades tjänsten och redan under september månad besökte 9 500 personer sidan. Siffrorna visar att Hitta läromedel är en efterlängtad söktjänst.

Besökarna på Hitta läromedel kan söka bland läromedel från både stora och små förlag. 

– Förhoppningen är att alla elever får tillgång till de läromedel som de behöver, förklarar Rikard Sjöstedt som arbetar med tjänsten. Därför är det härligt att besökarna hittar till söktjänsten, som också kan beskrivas som en stor omvärldsbevakning när det gäller läromedel.

Vilka läromedel är det som går att hitta i tjänsten?

– Gemensamt för läromedlen i tjänsten är att de har egenskaper som gör dem tillgängliga. Så det är inte vilka läromedel som helst som går att söka i tjänsten. Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten gör en bedömning utifrån de tillgängliggörande kriterier vi har av varje enskilt läromedel, säger Rikard.

Hur fortsätter ni arbetet med Hitta läromedel?

– Vi lägger in nya läromedel löpande i tjänsten. Så antalet läromedel som du kan söka efter växer ständigt, avslutar Rikard.

 

Publicerat fredag 7 oktober 2016 Granskat fredag 18 maj 2018