Elever i tal och språkklass

59 miljoner för att göra skolor mer tillgängliga

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 59 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 136 projekt runt om i Sverige. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Mer pengar till fler projekt

Beloppet är det högsta hittills, liksom antalet projekt som får utvecklingsbidraget. Precis som tidigare år delas medlen ut till skolhuvudmän som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projektets mål ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet och gemenskap, oavsett funktionsförmåga.

- En tillgänglig lärmiljö är en viktig fråga och något alla utbildningsformer behöver bli bättre på. Vår förhoppning är att de ska utveckla modeller som inspirerar fler förskolor, skolor och vuxenutbildare, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth.

Exempel på utvecklingsprojekt som fått SIS-medel är Eskilstuna kommuns satsning på Komvux för att göra utbildningen mer tillgänglig för vuxenstuderande i behov av stöd, Västangårds skola i Umeå som kommer att arbeta med synen på prestation och delaktighet ur ett genusperspektiv och Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun som satsar för att nå elever med lång ogiltig frånvaro.

Projektidé? Var förberedd inför årets ansökningsomgång

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2016.

Den 10 februari sänder SPSM ett webbseminarium om hur förskolor, skolor och vuxenutbildare kan gå tillväga för att ansöka om bidrag ur SIS-medlen och få en genomgång om hur man går från idé och ansökan till genomförande och slutrapport.

Läs mer om webbseminariet och anmälan här.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på:
www.spsm.se/sis

Läs om tidigare utvecklingsprojekt här. (PDF-dokument, 3 kB)

Publicerat torsdag 29 januari 2015 Granskat tisdag 19 januari 2016