Teckenspråks­utbildning

Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna kommunicera med och stötta ditt barns utveckling har möjlighet att gå teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

Vi behöver språk

Alla människor behöver språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Språk är människans främsta redskap för att utvecklas socialt, emotionellt och kognitivt. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och kan sätta oss in i hur andra människor tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Det finns många olika språk och ett av dem är teckenspråk.

För att kunna delta i TUFF utbildningen behöver du ha gått landstingets introduktionsutbildning i teckenspråk eller ha motsvarande kunskaper. Kontakta landstinget där du bor. 

Vad kostar det?

Utbildning, boende och barntillsyn kostar inget men du får betala en avgift för maten.

Får jag ersättning när jag måste ta ledigt från jobbet?

Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 120 kr per timme och reseersättning till och från en kurs som varar i minst 24 timmar. Ersättningen får du från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kontakta CSN innan kursen startar.

TUFF-ersättning från CSN

Vilka kan inte gå TUFF?

Mor- och farföräldrar och andra släktingar får inte läsa TUFF. Istället kan de få undervisning av hemlandstinget. På Studentums webbplats finns information om eftergymnasiala utbildningar på universitet, högskolor och andra skolor. Vissa folkhögskolor har intensivkurser i teckenspråk och en del studieförbund erbjuder studiecirklar i teckenspråk.

Utvärdering av teckenspråksutbildning

Varje år sammanställer SPSM föräldrarnas utvärderingar efter avslutad kurs. Teckenspråksutbildningen har generellt sett god kvalitet och deltagarna är positiva. Innehållet i TUFF styrs av Skolverkets ramkursplan.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat tisdag 9 juli 2019