För föräldrar

Under 2019 har vi sett över vårt samlade utbud av information och utbildning och detta arbete kommer att fortsätta under 2020. Trots det erbjuder vi ett begränsat utbud av kurser och aktiviteter i egen regi för föräldrar och vårdnadshavare under den perioden.

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Föräldrar som är i behov av teckenspråk för kommunikationen med sina barn kan gå Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). TUFF anordnas med stöd från oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

TUFF syftar till att ge dig som förälder eller vårdnadshavare sådana färdigheter att du på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med dina barn och därmed främja barnets utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för dig som förälder eller vårdnadshavare att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Utbildning för vårdnadshavare till barn med svår synnedsättning eller blindhet

Under 2020 erbjuder vi utbildningar till

  • Föräldrar och vårdnadshavare till barn i förskoleålder med blindhet
  • Föräldrar och vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass - årskurs 6, som läser eller kommer att läsa punktskrift

Läs mer på sidan Syn

Publicerat onsdag 29 januari 2020