För föräldrar

Under 2019 har vi sett över vårt samlade utbud av information och utbildning och detta arbete kommer att fortsätta under 2020. Trots det erbjuder vi ett begränsat utbud av kurser och aktiviteter i egen regi för föräldrar och vårdnadshavare under den perioden.

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Föräldrar som är i behov av teckenspråk för kommunikationen med sina barn kan gå Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). TUFF anordnas med stöd från oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

TUFF syftar till att ge dig som förälder eller vårdnadshavare sådana färdigheter att du på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med dina barn och därmed främja barnets utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för dig som förälder eller vårdnadshavare att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Utbildning för vårdnadshavare till barn med svår synnedsättning eller blindhet

Vi kommer inte kunna genomföra de planerade fysiska kurserna i höst på grund av Covid-19.

Vi ser över alternativa sätt att anordna någon form av kurs för vårdnadshavare och elever under hösten, och återkommer om detta.

Till våren 2021 hoppas vi att samhällsläget har utvecklats i positiv riktning och att vi då kan genomföra de fysiska kurser som vi har planerat för.

Läs mer på sidan Synnedsättning

Publicerat onsdag 19 augusti 2020