För föräldrar

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Föräldrar som är i behov av teckenspråk för kommunikationen med sina barn kan gå Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). TUFF anordnas med stöd från oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

TUFF syftar till att ge dig som förälder eller vårdnadshavare sådana färdigheter att du på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med dina barn och därmed främja barnets utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för dig som förälder eller vårdnadshavare att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Utbildning för vårdnadshavare till barn med svår synnedsättning eller blindhet

Under 2021 erbjuder Resurscenter syn digitala träffar för vårdnadshavare. Vi har även digitala workshops med elever i årskurs 4-9 tillsammans med deras lärare eller resursperson under skoltid. Läs mer på sidan Synnedsättning

Publicerat onsdag 7 april 2021