För föräldrar

Under 2019 ser vi över vårt samlade utbud av information och utbildning. Det innebär att vi för tillfället inte erbjuder några nya kurser eller aktiviteter i egen regi för föräldrar och vårdnadshavare.

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Föräldrar som är i behov av teckenspråk för kommunikationen med sina barn kan gå Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). TUFF anordnas med stöd från oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

TUFF syftar till att ge dig som förälder eller vårdnadshavare sådana färdigheter att du på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med dina barn och därmed främja barnets utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för dig som förälder eller vårdnadshavare att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat onsdag 5 juni 2019