Kursanmälan - Förskoleklass och årskurs 1

Kursinformation

Elever med blindhet i förskoleklass och årskurs 1

3–5 november 2020 och eventuellt 8–10 december 2020

Eftersom det kan bli många anmälningar till denna kurs i år ges kursen eventuellt vid två tillfällen, vecka 45 och vecka 50. Vi kommer då att fördela kursdeltagarna så jämnt som möjligt. Om antalet anmälda inte överstiger 9 barn ges kursen endast vecka 45.

Kursen vänder sig till elever som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan. Vi kommer att hålla till i Resurscenter syns lokaler på Rålambsvägen 32B i Stockholm. Parallellt med elevkursen anordnas kurs för barnens föräldrar. Barn och föräldrar reser, bor och äter mat tillsammans.

Syfte

Öka förutsättningarna att nå kunskapskraven i grundskolan.Öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skolvardagen.Skapa förutsättningar för ökad självständighet och stärkt identitet samt självkänsla

Innehåll

Under kursen kommer eleverna att arbeta med läsning, matematik och programmering. Det blir också sång och musik, dramatisering och utelek. Eleverna kommer att få arbeta självständigt, med sina kurskamrater och med sina föräldrar.

Boende och resor

För boende utanför Stockholm erbjuds rum på hotell med gångavstånd från våra kurslokaler. Specialpedagogiska skolmyndigheten bokar och bekostar boende och resor. Ni får mer information om detta efter att ni blivit antagna till kursen.

Kost

För er som bor på hotell serveras hotellfrukost. Kursdeltagarna får lunch och mellanmål under dagarna. Middag bekostas av kursdeltagarna själva.

Anmälan

Sista anmälningsdag 18 september 2020. Efter sista anmälningsdag kommer ni som är antagna att få ett välkomstbrev med ytterligare information.

Som förälder anmäler du dig till den parallella föräldrakursen. Observera att varje förälder behöver göra en separat kursanmälan.

Anmälan till elevkurs

Fyll i uppgifterna nedan. Obligatoriska fält är markerade med *. 
Hur många hotellnätter: (För boende utanför Stockholm)
Deltagaren äter:
Övrigt
 
Publicerat tisdag 5 maj 2020