Specialpedagogik för lärande, rektors- och handledarkonferens, Malmö och Stockholm

I satsningen Specialpedagogik för lärande, ingår en inledande konferens för rektorer och handledare vid de skolor som anmält sig till satsningen. Konferensen handlade bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen, planering och organisering av kompetensutvecklingsinsatsen. I maj 2019 genomfördes två konferenser i Malmö och i Stockholm, arrangerade av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket.

Föreläsarnas presentationer

Några föreläsningar filmades.

Specialpedagogik för lärande, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Bakgrund, syfte och mål

Skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande

Innehållet i specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik och skolsvårigheter - vems svårigheter pratar vi om

Publicerat tisdag 29 oktober 2019