Specialpedagogik för lärande, rektors- och handledarkonferens, Malmö och Stockholm

I satsningen Specialpedagogik för lärande, ingår en inledande konferens för rektorer och handledare vid de anmälda skolorna. Konferensen handlade bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen, planering och organisering av kompetensutvecklingsinsatsen. I maj 2019 genomfördes två konferenser i Malmö och i Stockholm, arrangerade av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket.

Föreläsarnas presentationer

Några föreläsningar filmades.

Specialpedagogik för lärande, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Bakgrund, syfte och mål
Skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande
Innehållet i specialpedagogik för lärande
Specialpedagogik och skolsvårigheter - vems svårigheter pratar vi om
Publicerat onsdag 2 juni 2021