Specialpedagogik för lärande, rektors- och handledarkonferens, Malmö och Stockholm

I satsningen Specialpedagogik för lärande, ingår en inledande konferens för rektorer och handledare vid de skolor som anmält sig till satsningen. Konferensen handlade bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen, planering och organisering av kompetensutvecklingsinsatsen. I år genomfördes två konferenser, arrangerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket, i Malmö den 16 maj och i Stockholm den 27 maj.

Några föreläsningar filmades. Filmerna publicerar vi i augusti.

Föreläsarnas presentationer

Publicerat onsdag 26 juni 2019 Granskat torsdag 27 juni 2019