Balli Lelinge

Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession) föreläsning 2

Balli Lelinge, adjunkt och doktorand vid Malmö universitet föreläser om Professionsutveckling för att öka undervisningsinnehållets tillgänglighet för alla genom flippat klassrum. Inspelningen har valbar textfil och är ca 20 minuter lång.

Publicerat torsdag 8 april 2021