Rektor med vetande 2020

Årets skolledarkonferens hade temat Utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola. Cirka 170 deltagare deltog i konferensen på Linnéuniversitetet i Växjö. Konferensen är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet. Här hittar du åhörarkopior. 

Filmade föreläsningar på UR

På UR finns några av föreläsningarna inspelade. Se dessa här:

Våga leda!

Katharina Jacobsson är senior lektor vid Göteborgs universitet och associate professor vid Nord universitet. Hon forskar inom lokal skolförbättring och specifikt mot hur planerade och framväxande processer kan berika varandra i ett skolförbättringsarbete. Hennes doktorsavhandling inom pedagogik (PDF-dokument, 3 MB)handlade om just processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete. 

Hennes föreläsning under Rektor med vetande (PDF-dokument, 2 MB) fokuserade på rektors roll i skapandet av interprofessionella elevhälsoteam i samarbete med övrig pedagogisk personal. 

Att främja alla barns och ungas närvaro i skolan

Helena Andersson är universitetslektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik, på Högskolan Kristianstad. Hennes föreläsning handlade om vad forskning visar om främjande av elevers skolnärvaro. (PDF-dokument, 991 kB)

Läs gärna även Helenas avhandling från 2017: Möten där vi blir sedda – en studie om elevers engagemang i skolan. Avhandlingen syftar till att kunna bidra med kunskap om elevers engagemang i grundskolans verksamhet, genom att identifiera aspekter som påverkar engagemanget i skilda skolkontexter. 

Konsten att styra sig själv. 

För vissa barn och ungdomar innebär vardagen ständiga misslyckanden. Förskolor och skolor ska anpassa undervisning och vardag men vad är egentligen viktigt att tänka på? Vilka förhållningssätt är framgångsrika? Hur bryter vi en negativ spiral för de barn och elever som har det allra tuffast och hur jobbar vi systematiskt mot förändring som ökar möjligheterna till såväl lärande som välmående? Detta var i fokus i David Edfeldts föreläsning. (PDF-dokument, 1 MB)

Edfeldt är leg. psykolog och författare som arbetar med utbildning och handledning från förskola till gymnasium och i andra verksamheter. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer som barnen och eleverna möter i vardagen, som lätt blir pedagogernas utmaningar. Han undervisar också på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är en av grundarna till Provivus som ligger bakom Tipsbanken för pedagoger.

Elmemodellen

Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan, berättar hur de förändrade lärmiljön för sina elever och vilka resultat det har gett. Läs mer i presentationen här.  (PDF-dokument, 5 MB) Se även Eva-Lena berätta om detta på UR Samtiden. 

Publicerat måndag 28 september 2020