Hörsel och kognition 2021

Konferensen Hörsel och kognition sändes helt digitalt och direkt torsdagen den 18 mars 2021. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning i form av föreläsningar och panelsamtal inom hörsel- och kognitionsområdet under dagen.   

Konferensen arrangerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Institutet för handikappvetenskap, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Örebro universitet och Jönköping University. Konferensen ges vartannat år och 2021 var konferensen helt digital. Föreläsningarna spelades in och finns att se i efterhand här nedan. Föreläsningarna har valbar text och är även teckenspråkstolkade. 

Rina Blomberg
Stephen Widén
Agneta Anderzén Carlsson
Josefine Andin
Michaela Socher
Elisabeth Ingo
Publicerat tisdag 22 juni 2021