Dokumentation konferensserie Rektor med vetande hösten 2015

Den uppföljande specialpedagogiska konferensserien Rektor med vetande hade hösten 2015 temat Perspektiv på mångfald - forskning och praxis.

Serien hölls på tre orter:
24 september i Malmö, på Malmö högskola
1 oktober i Växjö, på Linnéuniversitetet
15 oktober i Kristianstad, på Högskolan Kristianstad

De tre lärosätena som stod värdar, hade delvis lokala program, men inledande föreläsaren Britten Ekstrand deltog i alla tre konferenser.

Inbjudan med fullständigt program finns i höger spalt.

Sidan kompletteras efter hand!

Presentationer från konferensserien

Föreläsare på alla tre konferenser:

Om amoralitet och ströskolk, och vägar att mota Olle i grind
Britten Ekstrand, docent och universitetslektor i pedagogik, Högskolan Kristianstad.

Britten Ekstrands presentation (PDF-dokument, 975 kB)

Föreläsare i Malmö:

Nyanlända barns deltagande i förskolan
Ellinor Skaremyr, förskollärare i Skövde kommun och doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Ellinor Skaremyrs presentation (PDF-dokument, 1,9 MB)

En vanlig sketen onsdag - från kaos till stabilitet, nytt arbetssätt, normalisering och utveckling
Uvecklingsledare och förstelärare Kristina Kemp, förstelärare Brett Kemp och rektor Fredrik Vigre, samtliga från Seminarieskolan, Landskrona.

Seminarieskolans presentation (PDF-dokument, 418 kB)

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång
Mari Bergqvist och Camilla Ekberg, chef och biträdande chef för Modersmålscentrum, Lund

Modersmålscentrums presentation (PDF-dokument, 1,0 MB)

Föreläsare i Växjö:

Den mångkulturella skolan
Stefan Lund, docent i pedagogik och prodekan för lärarutbildningen, Linnéuniversitetet.

Stefan Lunds presentation (PDF-dokument, 1,8 MB)

Möten mellan professioner - samverkan och samsyn i förskola och skola
Barbro Bruce, leg. logoped, universitetslektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik, Högskolan Kristianstad.
Barbro Bruce föreläste även i Kristianstad.

Barbro Bruces presentation (PDF-dokument, 280 kB)

Föreläsare i Kristianstad:

Lärmiljöns betydelse för att möta mångfalden i klassrummet
Linda Plantin Ewe, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad.

Linda Plantins presentation (PDF-dokument, 1,4 MB)

Lugn och ro i skola och förskola - en enkel metodik
Margareta Rosenquist, speciallärare, Fjälkinge skola, Kristianstad kommun och utbildare i metodik baserad på modern mind/body medicine.

Margareta Rosenquists presentation (PDF-dokument, 4,2 MB)
Margareta Rosenquist - Läroplanen (PDF-dokument, 5,5 MB)

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd
Anna Sandell, lektor i utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad.

Anna Sandells presentation (PDF-dokument, 422 kB)

 

Publicerat onsdag 14 oktober 2015 Granskat onsdag 31 januari 2018