Dokumentation från konferens Grav språkstörning 2015

Konferens Grav språkstörning genomfördes i Uppsala 15-16 september 2015. 900 deltagare bjöds på fem stora föreläsningar som följdes av 24 valbara seminarier inom området grav språkstörning.

Filmade föreläsningar från konferensen

UR filmade många av föreläsningarna och nu finns de att se på webben.

Arbetsminne och språk - Hanne Uddling, logoped

Exekutiva funktioner och språkstörning - Cecilia Wåhlstedt, psykolog och forskare

Hjärnan sätter villkor för pedagogiken - Martin Ingvar, hjärnforskare

Språkstörning och autism - Ulrika Aspeflo, logoped och specialpedagog

Perceptionens betydelse för lärande - Annika Flenninger, psykolog

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning - Elisabeth Lindén, dåvarande rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Dyskalkyli och språkstörning - Markus Björnström, logoped och speciallärare

En tillgänglig lärmiljö - Lena Hammar, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Grav språkstörning och flerspråkighet - Eva-Kristina Salameh, logoped

Hjälpa elever att lyckas - Gunilla Carlsson Kendall, psykolog

Språklig sårbarhet i skolan - Barbro Bruce, logoped och forskare

Underlätta för barn med språkstörning - Anna Liljestrand, psykolog SPSM

Det twittrades aktivt under konferensen. Är du nyfiken på vad som skrevs eller vill fortsätta dialogen där, använd #språkstörning

Innehåll och åhörarkopior från föreläsningarna hittar du här.

Programmet i sin helhet hittar du här.

Publicerat onsdag 16 september 2015 Granskat onsdag 22 februari 2017