Konferens­dokumentation

De konferenser vi arrangerar har ett innehåll som både är angeläget och aktuellt även efter konferenstillfället. Välkommen att ta del av presentationer och filmade föreläsningar under länkarna nedan.

2018

Rektor med vetande, Malmö

Inspirationsdag tidig AKK, Malmö

2017

Lyckas i lärandet - konferens om tillgängliga lärmiljöer

Rektor med vetande våren 2017
Växjö 15 mars

2016

Dialogkonferens - Att höja skolans elevhälsokompetens
Sju konferenser på fem orter under hösten 2016

Anpassat lärande - en organisatorisk utmaning hösten 2016
Göteborg 18 oktober

Rektor med vetande våren 2016
Kristianstad 16 mars

2015

Konferens Grav språkstörning 2015
Uppsala 15-16 september

Publicerat tisdag 14 maj 2013 Granskat fredag 15 februari 2019