Bilden visar en kamera som filmar människor på en scen.

Tre perspektiv på adhd – vad säger forskningen inom området adhd och skola?

Onsdagen den 8 september 2021 klockan 15.00 – 16.15 sänder vi ett lanseringsseminarium kring tre nya skrifter om adhd och skolan. Forskare presenterar och lärare, rektor och intresseorganisation samtalar.

Hur kan personal i skolan bättre förstå elever med adhd? Vad innebär det att ha neuropsykologiska svårigheter med reglering av känslor? Vad kan skolan göra för att eleverna ska lära sig så bra som möjligt? Hur upplever eleverna själva sin diagnos och hur påverkar deras upplevelse hur de agerar?

Specialpedagogiska skolmyndigheten har, i samarbete med forskare, tagit fram tre nya skrifter som beskriver olika forskningsperspektiv inom området adhd och skolan.

Välkommen till ett lanseringsseminarium där forskarna presenterar sina skrifter och företrädare för lärare, skolledare och intresseorganisation diskuterar området adhd och skola.

Tid och plats: 8 september kl 15.00 – 16.15, digitalt seminarium i Zoom.

Anmälan: https://spsm.zoom.us/webinar/register/WN_oXsYP9dnQX6DMm3tWF_o_Q

Medverkande:

Lisa Thorell, docent i psykologi verksam vid Karolinska Institutet.

Daniel Östlund, docent och biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad.

Noam Ringer, psykolog och fil. dr i pedagogik, verksam vid Stockholms universitet.

Jiang Millington, styrelseledamot Riksförbundet Attention, författare och debattör.

Clas Falk, biträdande rektor Bromangymnasiet i Hudiksvall.

Katrin Hallberg, lärare på mellanstadiet Uggleskolan i Lund.

Moderator: Aurora Lindberg, verksamhetsområdeschef Kunskapsutveckling, SPSM.

Sändning via Zoom webinars:

Det innebär att du som åhörare varken syns eller hörs under sändningen. Du kan däremot ställa frågor via funktionen frågor och svar, Q&A.

Checklista och övrig information:

  • Ha headset inkopplat för bästa ljud och säkerställ en stabil uppkoppling.
  • Vi öppnar rummet 10 minuter innan, det vill säga kl.14.50. Då syns en välkomstskylt och en melodislinga spelas för att du ska kunna kontrollera att du har ljud.
  • Sändningen teckenspråkstolkas, textas och spelas in. Inspelningen läggs upp på vår webbplats efter sändningen.
  • Efter seminariet skickar vi ut en kort utvärdering som vi är tacksamma om du som deltagare svarar på.

 

Publicerat onsdag 25 augusti 2021