Illustration av en person som tittar på en datorskärm.

Lunchseminarium 16 april om hur fler elever kan nå kunskapskraven i skolan

Den 16 april kl 12–13 sänder vi ett digitalt lunchseminarium om förslagen kring elevhälsa i utredningen Bättre möjligheter att nå kunskapskraven SOU 2021:11. Medverkar gör regeringens särskilda utredare Tommy Lagergren, rektorer med erfarenhet av att leda skolor och elevhälsoarbete med olika förutsättningar och elevrepresentant.

Långt ifrån alla elever uppnår kunskapskraven och det påverkar deras möjligheter att läsa vidare i gymnasieskolan. Hur kan lärare och elevhälsa arbeta tillsammans i skolan för att ge fler elever bättre möjligheter att klara skolan? Vilken roll spelar elevhälsan och hur skapar vi bra förutsättningar för att rätt anpassningar och stöd sätts in tidigt?

Den statliga utredningen Bättre möjligheter att nå kunskapskraven SOU 2021:11 innehåller flera förslag på åtgärder för att stärka skolors elevhälsoarbete. Välkommen till ett digitalt lunchseminarium där utredaren Tommy Lagergren presenterar förslagen som kommenteras i ett panelsamtal av rektorer och en elevrepresentant.

Anmälan

Anmäl dig till lunchseminariet via den här länken:

https://spsm.zoom.us/webinar/register/WN_as3shUSaTBegv7-yNQVF9A

Medverkande

Tommy Lagergren, särskild utredare.

Josefine Fälth, ordförande Sveriges elevkårer.

Johan Hallberg, rektor Kolsva skolområde.

Anna Lagergren, rektor Ramsele rektorsområde.

Edward Jensinger, rektor NTI-gymnasiet Lund.

Anna Ödman, samverkanskontoret Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sändning via Zoom webinars:

Det innebär att du som åhörare varken syns eller hörs under sändningen. 

Checklista och övrig information:

  • Ha headset inkopplat för bästa ljud och säkerställ en stabil uppkoppling.
  • Vi öppnar rummet 10 minuter innan, det vill säga 11.50. Då syns en välkomstskylt och en melodislinga spelas för att du ska kunna kontrollera att du har ljud.
  • Sändningen teckenspråkstolkas, textas och spelas in. Inspelningen läggs upp på vår webbplats efter sändningen.
  • Efter seminariet skickar vi ut en kort utvärdering som vi är tacksamma om du som deltagare svarar på.
Publicerat måndag 12 april 2021