Ledningskonferens för elevhälsan

 • 26
  onsdag
  september 2018
  -
  27
  torsdag
  september 2018
  09:00 - 15:30 Stockholm Waterfront
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Barn- och elevhälsopersonal, Rektor, Specialpedagog Speciallärare

Beskrivning

Elevhälsans Ledningskonferens 2018 arrangeras av Svenska Skolläkarföreningen i samarbete med Riksföreningen för Skolsköterskor och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

I årets upplaga medverkar forskare, experter och beslutsfattare för att ge kunskaper och inblick i det viktigaste inom elevhälsa.
Gymnasieminister Anna Ekström, generaldirektören för Socialstyrelsen Olivia Wigzell och generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten Fredrik Malmberg samt avdelningschef för Skolverket Kjell Hedwall ger departementens och myndigheternas syn på och visioner kring elevhälsa.

Hjärnforskaren Fredrik Ullén sammanfattar aktuell forskning hur vi gör lärandet lustfyllt. Barnpsykiatrikern Karin Sonnby, psykologen Heléne Stern och författaren Lina Liman ger konkreta exempel på hur skolan kan främja psykisk hälsa hos barn och elever och ger kunskap om hur autism kan ta sig olika uttryck hos pojkar och flickor,

Bland övriga experter märks bland andra Ann Lindstrand från Folkhälsomyndigheten, Ulrika Sanden expert på sekretesslagstiftning, journalist Amanda Duregård som studerat ryktesspridning i sociala medier samt psykolog Malin Öhman som arbetar med organisationsutveckling.

Årets program vänder sig till alla professioner i elevhälsan men främst de med ledningsfunktioner: verksamhets- och elevhälsochefer, skolledare/rektorer, skolpsykologer, specialpedagoger, speciallärare, skolkuratorer samt skolsköterskor och skolläkare.

Programpunkter

Onsdag 26 september – med inriktning mot lärande och verksamhetsutveckling

• Framgångsfaktorer och utmaningar i dagens skola.
• Hur tänker myndigheter kring framtidens elevhälsa?
• Att skapa incitament för lärande – vad vet vi från aktuell hjärnforskning.
• De osynliga flickorna – autism ur ett genusperspektiv.
• Elevhälsan – en naturlig del av skolans arbete för att stödja elevernas utveckling mot målen.
• Kunskapslyft och samverkan i elevhälsan.

Torsdag 27 september – med inriktning mot förebyggande/hälsofrämjande arbete och aktuell lagstiftning

• Vad skolor kan göra för att främja psykisk hälsa.
• Ny lagstiftning som påverkar elevhälsan.
• Vad innebär EU:s dataskyddsförordning (GDPR) för elevhälsan?
• Nytt om vacciner från Folkhälsomyndigheten.
• Sociala medier som ryktesspridare och förvillare i frågar om livsstil och hälsa – vad kan skolan göra?

Mer om programmet

Mer information, priser och anmälanPublicerat fredag 6 april 2018 Granskat måndag 9 april 2018