Stödmaterial Mötas

En elev med tittar i ett mikroscop. Eleven har cochleaimplantat

Olika syn på funktionsnedsättning

En hand som pekar på Europa på en jordglob

Interkulturellt förhållningssätt

Tolkskylt

Att använda tolk

En pedagog hjälper en elev med sina studier

Kartläggning av stödbehov

En assistent tecknar med en elev och en lärare står framme vid tavlan och visar,

Tillgänglig lärmiljö

Elever och lärare i ett klassrum

Flerspråkighet och funktionsnedsättning

Modersmålsundervisning

För dig som vill veta mer

Du som vill fördjupa dig ytterligare inom området är varmt välkommen att anmäla dig till Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade utbildning "Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning".

Ansvariga skribenter

Materialet har tagits fram av en arbetsgrupp på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du som har frågor kring stödmaterialet kan kontakta arbetsgruppen genom att mejla motas@spsm.se