Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 32 träffar på frågor och svar

 • Vad innebär en pedagogisk utredning?

  Vad innebär en pedagogisk utredning?En pedagogisk utredning syftar till att få syn på en elevs behov av särskilt stöd när det trots tidigare stöd i form av extra anpassningar inte räcker för eleven

 • Var hittar jag läromedel?

  Var hittar jag läromedel?Här hittar du information om läromedel. Om läromedel på vår webbplats Vi har också söksidor på vår webbplats där du kan söka läromedel och material. Hitta läromedel är en

 • Hur fungerar undantagsbestämmelsen (pysparagrafen)?

  Hur fungerar undantagsbestämmelsen (pysparagrafen)?Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen. Särskilda skäl är funktionsnedsättning

 • Kan ni hålla en utbildning eller föreläsning på vår förskola eller skola?

  Kan ni hålla en utbildning eller föreläsning på vår förskola eller skola?Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar i process med frågeställningar som kommer in genom Förfrågan om specialpedagogiskt

 • Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

  Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?Extra anpassningar är en stödinsats som är möjlig att genomföra i den ordinarie undervisningen. Beslut tas av elevens lärare. Särskilt

 • Vilka appar och datorprogram ska vi använda?

  Vilka appar och datorprogram ska vi använda?Det finns flera operativsystem med olika möjligheter. Vilket som är bäst avgörs av situation och behov. Digitalt lärande

 • Tipsar ni om skolor som är bra?

  Tipsar ni om skolor som är bra?Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten för ingen statistik eller värderar skolor och förskolor. Ni kan däremot läsa om inspirerande exempel från

 • Hur stödjer ni förskolor och skolor?

  Hur stödjer ni förskolor och skolor?Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten finns rådgivning för dig som arbetar som lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller inom

 • Vad gör SPSM, Skolverket och Skolinspektionen?

  Vad gör SPSM, Skolverket och Skolinspektionen?Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

 • Behövs en diagnos för att få stöd från er?

  Behövs en diagnos för att få stöd från er?Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.