Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 4066 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det?

  "Oscar ska ju växa upp här i Sollebrunn. Då ska han kunna gå i vår skola med de andra barnen. Vi kan väl inte säga att Oscar inte kan gå i vår skola om vi inte ens har försökt!" Det här är

 • Bildtext saknas

  Ögat, seendet och synskador

  I dvd-filmen möter vi synpedagog Göran Cedermark som ger en enkel och tydlig bild av hur ögat och seendet fungerar. Filmen är ett bra utgångsmaterial för att lättare kunna förstå hur man kan arbeta

 • Bildtext saknas

  Va´ då akåkå?

  Det finns barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter inom olika verksamheter i förskola, skola och vuxenundervisning. Den som har en grav tal- och språkstörning med

 • Bildtext saknas

  Reflektionsunderlag för elevhälsan

  Reflektionsunderlag för elevhälsan är en box som innehåller ett exemplar av handledningen Det lilla ordet främst ‒ ett förebyggande och hälso­främjande arbetssätt i skolan samt fyra

 • Bildtext saknas

  Det lilla ordet främst

  Det lilla ordet främst är en handledning om att skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta förebyg­gande och hälsofrämjande i skolan. Handledningen förmedlar skolors erfarenheter samt

 • Bildtext saknas

  Språkstörning - en pedagogisk utmaning

  Språkstörning - en pedagogisk utmaning är ett stödmaterial för dig som möter tonårselever.  Språkstörning är en funktionsnedsättning som stäl­ler stora krav på pedagogens kunnande och flexibilitet.

 • Bildtext saknas

  Träningsskolans IUP-hjälp

  Inom skolan finns ett beslut som säger att en individuell utvecklingsplan, IUP, ska upprättas för varje elev. Träningsskolans IUP-hjälp riktar sig i första hand till lärare i obligatoriska och

 • Bildtext saknas

  Klara svenskan Åk 6 Elevbok Tala, läsa, skriva

  I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika

 • Bildtext saknas

  Klara svenskan Åk 6 Elevbok Tala, läsa, skriva

  I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika

 • Bildtext saknas

  Klara svenskan Åk 6 Elevbok Tala, läsa, skriva

  I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika