Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 202 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Insatser i skolan för elever med adhd

  FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. Det beror på att de kriterier som satts upp för vilka studier som ska

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2020 – Tema: Skola på distans

  I år har många skolor fått bedriva sin verksamhet helt, eller delvis, på distans. Men hur har de förberett eleverna inför distansundervisningen? Och hur har stödet till eleverna påverkats? I det här

 • Bildtext saknas

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa

  För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om hur psykisk ohälsa kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd. Den

 • Bildtext saknas

  Anpassade läromedel 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särvux, Komvux och SFI.

 • Bildtext saknas

  En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

  Denna systematiska översikt är framtagen av Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Översikten ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för

 • Bildtext saknas

  Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3 – informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om läs- och skrivsvårigheter i förskoleklass och årskurs 1–3. Studiepaketet är framtaget för

 • Bildtext saknas

  Förhindra skolmisslyckande

  Att bygga upp skolornas kapacitet och bekämpa skolmisslyckanden är avgörande för inkluderande utbildningssystem. Ett tematiskt projekt har genomförts under titeln Förhindra skolmisslyckande: En

 • Bildtext saknas

  Studiepaket språkstörning - informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om språkstörning. Studiepaketet riktar sig till dig som möter barn, elever eller vuxenstuderande med

 • Bildtext saknas

  DATE lärmaterial GY

  DATE lärmaterial för gymnasiet är ett praktiskt undersökande och utmanande material att använda i gymnasieskolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete. Finns bara som pdf Date lärmaterial GY

 • Bildtext saknas

  Mentorshandboken

  Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmaterial för mentorer som stödjer studenter med