Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 32 träffar på frågor och svar

 • Vad innebär en pedagogisk utredning?

  Vad innebär en pedagogisk utredning?En pedagogisk utredning syftar till att få syn på en elevs behov av särskilt stöd när det trots tidigare stöd i form av extra anpassningar inte räcker för eleven

 • Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning.

  Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning.Det finns en del litteratur och information om särbegåvning. Man kan säga att intresset och kunskapen på området har ökat under de

 • Var hittar jag läromedel?

  Var hittar jag läromedel?Här hittar du information om läromedel. Om läromedel på vår webbplats Vi har också söksidor på vår webbplats där du kan söka läromedel och material. Hitta läromedel är en

 • Behövs en diagnos för att få stöd från er?

  Behövs en diagnos för att få stöd från er?Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

 • Hur stödjer ni förskolor och skolor?

  Hur stödjer ni förskolor och skolor?Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten finns rådgivning för dig som arbetar som lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller inom

 • Tipsar ni om skolor som är bra?

  Tipsar ni om skolor som är bra?Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten för ingen statistik eller värderar skolor och förskolor. Ni kan däremot läsa om inspirerande exempel från

 • Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

  Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?Extra anpassningar är en stödinsats som är möjlig att genomföra i den ordinarie undervisningen. Beslut tas av elevens lärare. Särskilt

 • Hur fungerar undantagsbestämmelsen (pysparagrafen)?

  Hur fungerar undantagsbestämmelsen (pysparagrafen)?Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen. Särskilda skäl är funktionsnedsättning

 • Vem kan söka stöd från er?

  Vem kan söka stöd från er?Kommunala och fristående förskolor, skolor och vuxenutbildningar kan söka stöd. Universitet och högskolor kan ansöka om statsbidrag för mentorer och anteckningshjälp.

 • Vad gör SPSM, Skolverket och Skolinspektionen?

  Vad gör SPSM, Skolverket och Skolinspektionen?Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.