Studiepaket Utvecklingsstörning

Det här studiepaketet vänder sig till dig som vill veta mer om vad funktionsnedsättningen utvecklingsstörning kan innebära. Materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. Målgruppen är i första hand lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Det kan även vara intressant för andra, till exempel dig som arbetar inom habilitering och daglig verksamhet.

Studiepaketet är uppdelat i fyra moment som bland annat består av filmer, texter och reflektionsfrågor. Vill du fördjupa dig finns det förslag på ytterligare läsning på sidan Nyfiken på mer?

Studiepaketets fyra moment:

  1. Hur kan man förstå utvecklingsstörning?
  2. Skolformer
  3. Att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar delaktighet
  4. Skolans arbete och ansvar

Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning.

Illustration av en lärare och flera elever som ritar och skriver på ett stort papper