Checklistor för Studiepaket dubbla läroplaner

Här hittar du checklistor som hör ihop med de olika momenten i Studiepaket dubbla läroplaner. I de aktuella momenten kan du läsa mer om det område checklistan tar upp.

Moment 1: Checklista för utredning och mottagande i grundsärskola

Moment 4 och 5: Checklista för planering av undervisning

Moment 5: Checklista för tillgänglighet och delaktighet

Moment 6: Checklista för bedömning

 

 

Publicerat torsdag 6 oktober 2022