Checklista för bedömning

Här är ett förslag på checklista för dig som arbetar med bedömning och betygssättning utifrån dubbla läroplaner.

  1. Bedömer du eleven enligt kunskapskraven i grundsärskolans läroplan?
  2. Läser eleven något ämne enligt grundskolans läroplan? Bedömer skolan i sådant fall eleven efter kunskapskraven i grundskolans läroplan?
  3. Har eleven och vårdnadshavarna fått information om individuell utvecklingsplan och omdöme? 
  4. Har eleven och vårdnadshavarna fått information om vad som gäller kring betyg i grundsärskolan?
  5. Om eleven är mottagen i grundsärskolan: har eleven eller vårdnadshavarna begärt att få betyg i ditt eller dina ämnen?
  6. När det gäller elever i årskurs 9: har eleven och vårdnadshavarna i god tid fått information om betyg, intyg och allmänt studieomdöme? Har de fått information om övergången till gymnasiesärskolan och eller gymnasieskolan?

Checklistan är en del av Studiepaket dubbla läroplaner

Publicerat torsdag 16 september 2021