Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 3061 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Ett år med en renskötarfamilj - Memorykort

  Memorykorten är en av komponenterna i materialet ”Ett år med en renskötarfamilj”. Materialet utgår från en berättelse där du som pedagog läser högt för eleverna om hur familjen tar hand om sina renar

 • Bildtext saknas

  Att möta elever med hörselnedsättning och invandrarbakgrund

  Syftet med detta material är att ge en överblick av gruppen, ge en bakgrund till den och föreslå åtgärder för att stödja dessa elever och deras familjer. Den intresserade kan sedan själv fördjupa

 • Bildtext saknas

  Gradskiva gul

  Gradskiva i gul plast. Skivan har reliefmarkering från kant till kant var 10° från 0°-180°, siffermarkering vid 90° samt punktmarkering vid 45° och 135°. Gradskivan har tagits fram för att underlätta

 • Bildtext saknas

  Skrivmaterial kollegieblock blå 20x30 mm

  Rutat kollegieblock för elever som behöver tydligt markerade rutor. Blå, 20x30, limmat i övre kant.

 • Bildtext saknas

  Våra sinnen

  Detta är en programserie i biologi som behandlar våra fem sinnen syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Materialet är teckenspråkigt och förklarar på ett enkelt och lättsamt sätt hur våra sinnen

 • Bildtext saknas

  Min bok

  Hur var det nu man sa? Kan bilden hjälpa mig att säga det jag vill? Det finns elever som av olika orsaker behöver utveckla sitt ordförråd. Det kan vara en elev som har ett annat modersmål och ska

 • Bildtext saknas

  Bon Voyage 3 Textbok

  Med Bon voyage får dina elever en riktigt flygande start på sin resa med franska språket. I den första boken går turen till olika platser i Frankrike. I bok 2 vidgas horisonten och vi tas med ut i

 • Bildtext saknas

  Bon Voyage 3 Textbok

  Med Bon voyage får dina elever en riktigt flygande start på sin resa med franska språket. I den första boken går turen till olika platser i Frankrike. I bok 2 vidgas horisonten och vi tas med ut i

 • Bildtext saknas

  Textilslöjd 1

  Arbetsböcker för den första textilslöjdsundervisningen. Böckerna innehåller grundläggande färdighetsträning som ett komplement till den praktiska undervisningen. Böckerna är tänkta som ett komplement

 • Bildtext saknas

  Textilslöjd 1

  Arbetsböcker för den första textilslöjdsundervisningen. Böckerna innehåller grundläggande färdighetsträning som ett komplement till den praktiska undervisningen. Böckerna är tänkta som ett komplement