Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 188 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2019 – Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) är ingen homogen grupp. Därför behöver stödet i undervisningen utgå från den enskilda individens behov. Men det finns generella

 • Bildtext saknas

  Inkluderande undervisning

  Vad är inkluderande undervisning och hur omsätts den i praktisk handling i skolan? Denna kunskapsöversikt presenterar studier om inkludering och det förs också ett resonemang om hur forskning kan

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial elevhälsa ‒ informationsblad

  Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett stödmaterial som syftar till att skolor ska kunna utveckla ett mer

 • Bildtext saknas

  Delaktighet – ett arbetssätt i skola, informationsblad

  Informationsbladet presenterar skriften Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. I skriften presenteras en modell för delaktighet som bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla

 • Bildtext saknas

  Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

  Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial för förskolan

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial för förskolan. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen vara "rolig, trygg och lärorik för alla

 • Bildtext saknas

  Att delta på lika villkor

  Hur skapar man en likvärdig skolsituation för ett barn med synnedsättning i en skola som till stor det är utformad utifrån visuella förutsättningar? Är det ens möjligt? Det är frågor som den nya

 • Bildtext saknas

  Studiepaket NPF - Informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Studiepaketet NPF. Målet med detta studiepaket är att ge dig, som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en grundläggande

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalogen 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I många fall är pedagogens val av läromedel

 • Bildtext saknas

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning

  För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om pedagogiskt stöd till vuxna med utvecklingsstörning. Skriften ger också